Contact Us

 Mr. Jason Zhang

jasonzhang@fsjs22.com

 
 +86 18988659123 
 

Ms. Suki Gao 

sukigao@fsjs22.com

 
 +86 18988659130
 

 Ms. Emma Huang

emmahuang@fsjs22.com

 
 +86 18988659124